Copyright 2007-2012
Built with Indexhibit

Książka Lepiej Żeby Tytułu Nie Miała

Obserwując fotografie, projekty plakatów i książek, rysunki oraz obrazy,
zacząłem zauważać pewne prawidłowości. Pytam zatem – czy sztuka
posługuje się językiem? Czy sztuka jest językiem? Czy każdy musi
od początku budować gramatykę , składnię, po swojemu akcentować,
mieć własną wymowę ?
Projekt oraz zawartość dyplomowej książki to próba systematyzacji własnego języka.