Prace graficzne są przypominaniem sobie form i znajdowaniem ich w drewnie. Drewno ma kontakt z papierem, na którym pojawia się odbitka.

Dyplom “formy” to poszukiwanie kształtów, znaków form łączących wyobrażenia o kulturze i jej stan istniejący. Wykonałem około 30 matryc ze sklejki, a potem je odbiłem. Istnieją teraz  w drewnie i papierze jako pojedyńcze wypowiedzi, komentarze, obserwacje. Grafika jako kompozycja w przestrzeni istnieje w bardzo różnych odsłonach.

Obrona dyplomu pt. Formy, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 2014
Prace z cyklu „Formy” w katalogu Coming Out Najlepsze Dyplomy 2014.

“Czy znak ma jeszcze siłę i potencjał we współczesnej sztuce? Cykl grafik Maćka Januszewskiego Formy w jednoznaczny sposób świadczy na korzyść znaku. Zawarta jest w nich energia przekazu, dostrzegalny zapis indywidualnych doświadczeń, historia, opowieść, dowcip, pierwotna siła i wreszcie graficzna uroda. Nie ma w tych pracach zbędnej kokieterii. Jest podstawowe dla grafiki zestawienie czerni i bieli. Odbitkom towarzyszą matryce wycięte pieczołowicie z drewnianej sklejki. Przejście od ilustracyjnych, narracyjnych znaków do abstrakcyjnych monumentalnych form to kulminacja cyklu, jego najciekawszy fragment. Praca dyplomowa Maćka Januszewskiego otrzymała wyróżnienie Rektora ASP w Warszawie.”

prof. Andrzej Węcławski

Grafika Gra Sztuki, Galeria Miejska im. Władysława hr. Zamoyskiego w Zakopanem

Kissprint 2014, Warszawa, wystawa młodych grafików, Noakowskiego