HOTEL BRISTOL, NA ROGU HISTORII i CODZIENNOŚCI

F. Toeplitz-Cieślak,
I. Żukowska, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2018
Projekt, skład, łamanie, okładka