Człowiek o bardzo czułych kolcach

Galeria XX1, Warszawa, 2021

Prezentacja cyklu rzeźbiarsko-rysunkowego, który powstawał w latach 2018-2020. Składa się on z czternastu ponad dwumetrowych, drewnianych, opalonych ogniem rzeźb oraz ok. pięćdziesięciu wielkoformatowych rysunków. Przedstawiają one figuratywno-abstrakcyjne wizerunki człowieka wobec jego cielesności, emocji i tożsamości.

Pomiędzy okiem a Rząsą

Galeria Antoniego Rząsy, Zakopane 2022

Jest taka bardzo mała cześć ciała.
Tak mniej więcej…
gdzieś pomiędzy rzeźbą a rysunkiem,
gdzieś między wyobraźnią a światem…
gdzieś pomiędzy wojną a pokojem,
gdzieś pomiędzy urodzinami i śmiercią…
Gdzieś w przeciągu ostatniej dekady,
w jakimś garażu i w pewnym pokoju.
Pomimo huraganów i susz,
powstały pewne ślady i formy.
Formy czegoś pomiędzy figuracją, a abstrakcją
Ślady czegoś pomiędzy ręką, a głową.
Rejestry pewnych zdarzeń, tak prostych
jak przestrzeń pomiędzy językiem, a wyobraźnią.

Człowiek o bardzo czułych kolcach

Galeria sztuki współczesnej „Oranżeria”, Jabłonna, 2021

Prezentacja cyklu rzeźbiarsko-rysunkowego, który powstawał w latach 2018-2020. Składa się on z czternastu ponad dwumetrowych, drewnianych, opalonych ogniem rzeźb oraz ok. pięćdziesięciu wielkoformatowych rysunków. Przedstawiają one figuratywno-abstrakcyjne wizerunki człowieka wobec jego cielesności, emocji i tożsamości.

RYSUNKORZEŹBYNIKTNIEWIEJAKIEBĘDĄ

ARTzona, Kraków, 2017

Maciej Januszewski należy do pokolenia post-cyfrowego. Od przedszkola indoktrynowany wirtualnie, rozpoczął około 2012 roku cykliczne programowe wyłączenia cyfrowe. Zaczęło się od notatników wypełnianych projektami postaci rozdartych obserwacją otoczenia. Biegnące wieloryby, schodkowi mężczyźni, wybuchające rękawiczki, zapomniane litery, wielonożne głowy – uciekały ze szkicowników, przeobrażały się dzięki pniom drzew, deskom olchowym, masie gipsowej i papierowej w formy istnienia coraz większe i cięższe.

Daleko jednak uciec nie mogły, skazane na współistnienie, mowę wspólnym językiem, przyporządkowane do swoich miejsc w założonym kursie nabierania kształtów.

Maciej Januszewski miesza materie, klei humory, scala i wycina, dużo chlapie i maluje. Dawne białe formy są już czarne, drewno zaprzyjaźniło się z metalem, kolor czeka w pogotowiu. W między czasie powstają książki, autorskie i towarzyskie, zachowując poszczególne stadia przemiany rysunko-rzeźb. Stale zmiany, wszystko w procesie, powoli powstaje język form jeszcze nienazwanych. Nadchodzą postaci, ale jeszcze z daleka dokładnie ich nie widać…

CZŁOWIEK CIAŁO PROCES

ARTwalk, Plac Europejski, Warszawa, 2016

Tytuł pracy: Człowiek Znaczący

Z rysunku wyłania się znak, znak wychodzi w przestrzeń. Staje się bryłą. Bryła zaczyna znaczyć przestrzeń. W przestrzeni żyje człowiek, a na nim znak.

Nowa duchowość

Rotacyjny Dom Kultury, Jazdów, Warszawa, 2021

Tytuł pracy: Co chcesz mi powiedzieć pniu? 

Przebodźcowani i przeładowani wrażeniami, jakie daje nam zamieszkiwanie miast, uciekamy do lasu. W lesie zdarza się nam przystanąć. Świat geometrii i postępu zamienia się w przestrzeń archetypicznych form drzew. Pną się one we wzajemnym wyścigu ku słońcu. Dotykamy pni i poznajemy ich wewnętrzną gramatykę. Wracamy do czasów początków kultury i początków systemów. Czasów, w których człowiek poruszał się po lesie i nie gubił się rozpoznając drzewa. Wiele lat później, przesiąknięci kulturą, w drzewach szukamy nowego języka, który pozwoliłby zachować nam jakąkolwiek odrębność. Z dialogu człowieka z pniem zaczynają jawić się formy. 

W trakcie TEJ rozmowy formy materializują się z drewna i w rysunku. Towarzyszący temu akt twórczy jest przeżyciem duchowym. Moim własnym, którego owocem chciałbym się z wami podzielić.

LABO

Laboratorium Rzeźby 2022

TOTUart, Centrum Praskie Koneser, Warszawa, 2022

SŁOŃCE ZGASIĆ, PTASZKI POZABIJAĆ

Mała Galeria w Nowym Sączu, 2022

Akcja artystyczna zorganizowana wspólnie z Małą Galerią w Nowym Sączu na terenie Starej Lakierni Kolejowej w zakładach NEWAG S.A.

Kurator: Henryk Gostyński

Metalowe formy wyłaniające się z pyłu lakierniczego oraz rysunki na fragmentach złomu.

KSIĄŻKA ŻYWA i GRAFIKA GRA SZTUKI

Galeria Salon Akademii, Warszawa, Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej, Galeria Miejska im. Władysława hr. Zamoyskiego w Zakopanem, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 2014-2017

Odbitki na tekturach, drewniane matryce graficzne i książka autorska.

Wystawy poświęcone pytaniom: czym jest matryca graficzna? Czy nie jest ciekawszym obiektem niż odbitka? Czym jest książka i jaką może przybrać formę?

W wystawach brali udział artyści z Wydziału Grafiki w Warszawie.

NAGRODA ARTYSTYCZNA SIEMENSA 2014 i DYPLOM ŚMIERĆ I ŻYCIE

Galeria Salon Akademii, 2014

Obrazy z cyklu malarskiego Śmierć i życie

COMING OUT. NAJLEPSZE DYPLOMY 2014

Pl. Małachowskiego 2, Warszawa, 2014

Odbitki na tekturach, drewniane matryce graficzne i książka autorska.